OBCHODNÍ PODMÍNKY STUDIA COOL

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Název poskytovatele, adresa a IČ
STUDIO COOL

ZDEŇKA URBANOVÁ RADOSTÍN 31 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČ 70404640

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů/služby uvedené na www.studio-cool.cz v provozovně STUDIO COOL Smetanova 481/13 59101 Žďár n/Sáz a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů .

Provozovatel poskytuje ...služby péče o tělo,manikúra,pedikúra,masáže na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním  konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně- po vykonané službě, telefonicky, emailem, SMS,wattsup ,messenger) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Znění všeobecných obchodních podmínek může studio měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby studia nevyužít.

2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

Termín návštěvy

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na telefonní hovory, internetové připojení) si hradí zákazník sám. 

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem,popřípadě messenger,wattsup) Objednaný termín se stává závaznou objednávkou a je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Neobjednávejte se prosím osobně  a nezvoňte na nás,pokud jdete okolo našeho studia na služby kosmetika,manikúra,pedikúra,péče o tělo,krom kadeřnických služeb.Jsme časově zaneprázdněné a nemůžeme se Vám věnovat a odcházet od klientky,klienta.Děkujeme za pochopení.Klientky,klienty nebereme bez předchozího objednaného termínu.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem nejpozději  24 h nejlépe  sms,telefonicky, emailem (e-mail: studiocool@seznam.cz  nebo zprávou na FB ,wattsup, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření. 

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem (24 hodin předem nejpozději) bude Vám účtováno 50% objednané služby, na kterou jste se nedostavil(a). Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou. 

Nedostavíte-li se opakovaně na objednanou službu bez omluvy minimálně 24 hodin předem, vyhrazujeme si právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření neobjednat.

Předčasný příchod

K čekání jsou v naší provozovně určeny prostory čekárny,avšak Vás  prosíme z důvodů nařízení vlády a hygienických nařízeních

nepřicházejte na ošetření dříve než 5 minut před plánovaným ošetřením. Prosíme Vás o ohleduplnost, pokud probíhá ošetření jiné klientky , vyčkejte našeho příchodu .Pokud je zamčeno,je před Vámi klient/ka/ a věnujeme se ji.Nezvoňte na nás několikrát. Velice děkujeme za Vaši ohleduplnost.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním po dohodnutém termínu, bude objednaná služba provedena ve zkráceném rozsahu, tak že skončí v původně stanoveném čase. Berte prosím na vědomí, že u některých služeb kratšího časového rozsahu výše uvedené aplikovat nelze a pokud přijdete s více než 15 minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí. Zkrácení služby nebo neprovedení služby z důvodu pozdního příchodu nemá vliv na cenu objednané služby. Cena služby je účtována podle objednané služby.

Dárkové poukazy

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, popřípadě se nepřeobjedná nejpozději 24h před termínem, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat na služby na poukaze uvedené. Dárkový poukaz lze plně vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti - 12 měsíců od zakoupení , Datum zakoupení je vyznačeno na dárkovém poukazu.  DEN MĚSÍC ROK A ČÍSLO Dárkový poukaz je platný pouze po dobu 12 měsíců od zakoupení  poukazu.Poukaz se nesměňuje a pokud není na poukaze uvedeno,nenahrazuje se služba za produkty/ přípravky. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky. Na ošetření hrazené dárkovým poukazem je nezbytné se objednat minimálně 30 dní předem, jinak nejsme schopni garantovat termín do konce platnosti poukazu,obzvláště v předvánočním čase.V případě čerpání poukazu ,kdy se klient již dostavil a čerpá vyšší částku  a nastanou  komplikace ,je nutné nás informovat ,nejpozději 24h před domluveným termínem. U vyšších částek se objednávejte s předstihem dle částky a zvolených služeb.Poukazy na kosmetické služby ,manikúru,pedikúru,nelze měnit za kadeřnické služby,nebo naopak.Kadeřnictví( produkty) není součástí našich poskytovaných služeb.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost,ani za produkty,či jinou službu. Dárkový poukaz je nezbytné přinést na ošetření. 

Odmítnutí služby

Služba může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny- probrány  u každého ošetření

b) zákazník se dostaví na ošetření  v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy 

d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednání nebo služby vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb nebo obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky studia ,popřípadě jeho doprovod zákazníka/dítě/

f) u zákazníka se v minulosti potvrdila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování služby běžně používají. Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

 

Osobní věci a cennosti

Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do kabiny, kde je poskytována služba, za případné ztráty věcí zákazníka před, během a po ošetření a za věci odložené v prostoru čekárny nebo recepce salon neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do soboty. Nejsme plátci DPH.

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

3. REKLAMACE SLUŽEB

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. GDPR  

 

Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb. 

Provozovatel o uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:

jméno, příjmení, e-mailová adresa,  mobil

Jak s osobními údaji nakládáme:

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány bezpečně  v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel studia.

 

Osobní údaje shromažďujeme z titulu oprávněného zájmu. Pokud požadujete Vaše osobní údaje vymazat z naší databáze, prosím informujete nás osobně na recepci po předchozí dohodě. Požadavek na výmaz Vašich údajů je nezbytné podat písemně.

Děkujeme za respektování obchodních podmínek našeho studia

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

5. PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 6. 2021

 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smetanova 481/13
Žďár nad Sázavou
59101Z Kapacitních důvodů
P Ř I J Í M Á M E
K L I E N T K Y ..

POUZE
NA
PRAVIDELNÁ
KOMPLETNÍ
KOSMETICKÁ
OŠETŘENÍ .

Děkujeme za pochopení!!!

Majitelka studia
Zdeňka Urbanová
+ 420 739 255 960

OTEVÍRACÍ DOBA
DLE OBJEDNÁVEK
.....................................
.....................................

Večerní Kadeřnictví
PÁNSKÉ DĚTSKÉ DÁMSKÉ
Martina Mašová
+ 420 735 241 708

OTEVÍRACÍ DOBA
DLE OBJEDNÁVEK

.........................................
.........................................


KADEŘNICE & KADEŘNÍCI

KADEŘNICTVÍ PRONÁJEM

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Smetanova 481/13

OD 1.8.2022PROSÍME O SDÍLENÍNabízíme klidný ,častečně vybavený prostor k pronájmu (nejlépe pro kadeřnictví- součást Institutu krásy Studia Cool , se zavedenou klientelou v kadeřnictví- Dámské, pánské,dětské - velká výhoda pro start v podnikání/ popřípadě pro zájemce s již vlastní klientelou.

Přivítáme do studia slušné, poctivé, nadšené, precizní, kreativní vlasové stylistky , stylisty, kteří mají smysl pro detail i kvalitu....Částečně vybavený prostor o výměře 40m2 v přízemí ,s vlastním wc, vchodem, šatnou, větracím oknem a výlohou do ulice,odsáváním - samostatný elektroměr, vodoměr, plynoměr, parkování, wifi...V červenci bude položena nová, plošná, zátěžová dlažba, výmalba ...Pro více informací mne kontaktujte na tel.

Pronájem 8000,- kč + režie

+ 420 739 255 960

www.studio-cool.czMajitelka Studia

Zdena Urbanová

Pokud se nedovoláte, zanechte prosím sms...ozvu se Vám.

DěkujiPS.Spřízněné duše

Uvedený telefonní kontakt používejte pouze pro zvolenou službu...Pokud se nedovoláte,zanechte prosím sms vzkaz...
Děkujeme....


studiocool@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode